PRIMARIA COMUNEI MAIA

Judetul Ialomita

REGISTRUL AGRICOL

In atentia urmatoarelor categorii de detinatori de bunuri (terenuri, animale, cladiri/constructii, mijloace de transport si instalatii pentru agricultura:

- Persoane fizice cu domiciliul in comuna Maia, judetul Ialomita;

- Persoane fizice cu domiciliul in alte localitati care detin bunuri pe raza comunei Maia, judetul Ialomita;

- Persoane Juridice cu sediul social in comuna Maia, judetul Ialomita;

- Persoane juridice cu sediul social in alte localitati care detin bunuri pe raza comunei Maia, judetul Ialomita.

Inscrierea datelor in registrul agricol in a carui raza administrativ – teritoriala isi are domiciliul capul gospodariei se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere sau pe baza de documente, de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu.

Pentru persoanele juridice datele se inscriu in registrul agricol pe baza declaratiilor date de reprezentantul legal respectiv, insotite de documente .

Persoanele care nu au domiciliul in localitate au obligatia sa trimita declaratia  prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratii prin procura. In cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaratia.

Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:

a) intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii – cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari – iesiri;

b) intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol si in afara termenelor prevazute la lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.

Avand in vedere prevederile O.G. nr. 28/2008 si a Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2022, va solicitam sa va prezentati la sediul primariei comunei Maia, Biroul Registrul Agricol in vederea depunerii declaratiei.

Persoanele care nu au domiciliul in localitate sau nu se pot deplasa la sediul primariei comunei Maia au obligatia sa trimita declaratia  prin posta sau email, completata si semnata.

Pentru transmiterea declaratiei prin e-mail:

Pasul 1 –  descarcati, completati si semnati declaratia;

Pasul 2 – scanati declaratia semnat;

Pasul 3 – transmiteti declaratia scanata la adresa: primariamaia@yahoo.com,


» ├«nstiintare apicultori -
» Declaratie pentru completarea Registrului agricol-Formular -
» ANUNT DE INTERES PUBLIC -